Cumhuriyetçi Aday Eric Hovde, Obezite Hastaları için Sağlık Maliyetlerini Artırmak İstedi

Cumhuriyetçi Aday Eric Hovde, Obezite Hastaları için Sağlık Maliyetlerini Artırmak İstedi

Wisconsin’deki multimilyoner bankacı ve ABD Senato adayı Eric Hovde, kampanya web sitesinde dört ana konudan biri olarak sağlık hizmetlerini, özellikle de Obamacare ile olan anlaşmazlıklarını ele almayı seçti. Hovde, Demokrat Tammy Baldwin’a karşı Cumhuriyetçi aday olarak, 2012 yılında da başarısız bir şekilde yarışmıştı ve Obamacare’i uzun süredir eleştirmektedir. Ancak Hovde’nin bazı eski açıklamaları ortaya çıkınca, durum değişti.

Yeniden gündeme gelen bir video, Hovde’un özellikle acımasız bir sağlık önlemi olan obezite yaşayan insanlara daha yüksek primler ve daha az bakım alma hakkı önerdiğini göstermektedir. Hovde, obezitenin kişisel bir seçim olduğunu ve bu seçimlere karşı sonuçlar olması gerektiğini savundu. Ancak, obezite bir hastalık olarak kabul edildiği için bu tür ayrımcı açıklamaların sağlık politikası konusunda inandırıcılıktan uzak olduğu söylenmektedir.

Özellikle Amerikan çevresindeki birçok faktörün obeziteye yol açabileceği ve obezitenin bir hastalık olarak ele alınması gerektiğinin altını çizmektedir. Obezitenin insanların genlerine etkileri olduğu ve genlerin çevreyle etkileşim halinde olduğu vurgulanmaktadır.

Hovde’nin önerdiği sigorta cezası, Wisconsin Sağlık Hizmetleri Bakanlığı verilerine göre birçok kişiyi etkileyebilir. Devlet, yetişkinlerin yüzde 68’inin aşırı kilolu veya obez olduğunu, bu oranın ulusal ortalamaların biraz üzerinde olduğunu belirtmektedir. Ancak, Hovde’un bu tür önerileri kamuya yönelik olumsuz etkiler doğurabilir ve hastalıklarla mücadele etmek yerine insanları cezalandırmak gibi algılanabilir.

Hovde’un sağlık hizmetleri ve Obamacare’e olan muhalefeti, Amerikalıların çoğunluğunun yasayı desteklediğini ve prensiplerinin önemli olduğunu gösteren anketlere karşı durmaktadır. Ancak, Hovde’un politik geçmişi ve açıklamaları, onun birleştirici bir aday olma iddiasını sorgulanır hale getirmiştir. Sonuç olarak, Hovde’un sağlık politikaları ve açıklamaları, insanlar arasında bölünmüşlük yaratabilecek ve sağlık hizmetlerine erişimi zorlaştırabilecek nitelikte görünmektedir.