Unifree Duty Free, IGA İstanbul Havalimanı tarafından tasarlanan sosyal projeyi destekliyor

Unifree Duty Free, IGA İstanbul Havalimanı tarafından tasarlanan sosyal projeyi destekliyor

İGA İstanbul Havalimanı’ndaki görevli gümrüksüz mağazaların ve perakende alanın işletmecisi olan Unifree Duty Free, cinsiyet eşitliği, eşit fırsatlar, çeşitlilik, dahil edilme ve erişilebilirlik etrafında şekillenen stratejisiyle sürdürülebilirlik alanında projeler hayata geçiriyor. Havalimanı tarafından tasarlanan Ellerden Kalplere Kadınlar Projesi, perakendeci tarafından desteklenmektedir.

Havalimanı tarafından yürütülen Sosyal Yatırım Programı kapsamında 2020 yılında bölge halkı için hayata geçirilen proje, havalimanına komşu mahallelerde yaşayan kadınların sosyo-ekonomik yaşama katılımını artırmak, bölgede kaliteli ve yenilikçi üretimi teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında, kadınlar tarafından örülen bebeklerin satışı İstanbul Havalimanı’ndaki Unifree Duty Free mağazalarında yapılıyor.
Havalimanı tarafından projeler için gerçekleştirilen sosyal etki analizi sonucunda, projeye katılan kadınların özgüven, sosyalleşme ve duygusal iyilik hali konusunda artış yaşandığı, önemli bir sosyal sürdürülebilirliğe katkı sağladığı belirlenmiştir. Dördüncü yılında olan proje, bu yıl deprem mağduru olan kadınları da kapsayarak proje etki alanını genişletmeyi amaçlıyor.

Unifree Duty Free CCO’su Ceren Tonguç, “Unifree Duty Free olarak sürdürülebilirliğe önem vermekte ve birçok alana dokunacak stratejiler geliştirmekteyiz. Özellikle cinsiyet eşitliği, çeşitlilik ve dahil edilme bizim temel meselelerimiz arasındadır. Bu anlamda, Ellerden Kalplere Kadınlar projesinin hem projemizin koordinatörü olan kadın girişimci hem de kırsal kesimde yaşayan kadınlar üzerindeki olumlu etkilerini gözlemlemekten dolayı çok mutluyuz ve bu değerli projenin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz.” dedi.
İGA İstanbul Havalimanı Sürdürülebilirlik Müdürü Orhan Gül ise, “Bu, havalimanımızın yerel halkını önceliklendirerek sosyal faydalar ürettiğimiz projelerimizden biridir. Aldıkları eğitim sayesinde kadınlar ek gelir elde edebilmektedir. Ayrıca, bu becerileri çevrelerindeki diğer kadınlara öğreterek, onların da üretime katılmasına ve gelir elde etmelerine yardımcı olmaktadırlar. Unifree Duty Free ile iş birliği içinde yürüttüğümüz ve kadın girişimciliğini ve dezavantajlı gruplar için benzer faaliyetleri desteklediğimiz bu ödüllü çalışmamızda BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Uluslararası Finans Kuruluşu Performans Standartları doğrultusunda hareket etmekteyiz.
“Ellerden Kalplere Kadınlar Projesi’nin katılımcılar üzerindeki etkilerini SROI Sosyal Etki Analizi ile yakından takip etmekteyiz. Bu bağlamda, en önemli değişiklik olarak, özgüvenin, duygusal iyilik halinin ve sosyalleşme fırsatının arttığını görmekten büyük memnuniyet duymaktayız. Bu kıymetli iş birliği ve sonuçları hakkında uluslararası alanda kadınların güçlendirilmesi panelinde 27. İklim Değişikliği (COP) Konferansı’nda konuşma imkanı bulurken, projemiz 2023 yılında Kadın Dostu Markalar Ödülü’ne layık görülmüştür.
“Projemizin çok yönlü faydalarını artırmak için proje ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.