Türkiye’ye Kritik Uyarı: ‘Ödemeler Dengesi Krizi’ Yaklaşıyor!

Türkiye’ye Kritik Uyarı: ‘Ödemeler Dengesi Krizi’ Yaklaşıyor!

ABD merkezli olan ve dış politika ile uluslararası ilişkiler konusunda uzmanlaşmış olan Dış İlişkiler Konseyi (CFR), Türkiye üzerine bir analiz kaleme aldı. Eski bir hazine yetkilisi olan Brad W. Setser, ‘Türkiye’nin Artan Bilanço Riskleri’ başlıklı yazısında Türkiye ekonomisinin karşı karşıya olduğu riskleri değerlendirdi. Setser, Türkiye’nin resmi kamu borcunun düşük olduğunu ancak Merkez Bankası’nın büyük bir döviz yükümlülüğü bulunduğunu belirterek bu durumun bir ödeme dengesi krizine yol açabileceğini ifade etti.

Setser, Türkiye’nin içinde bulunduğu mali durumun seçimler öncesinde ekonomiyi canlandırma ve Türk Lirası’ndaki büyük düşüşü engelleme çabaları nedeniyle kritik bir noktaya geldiğini belirtti. Seçim sonrasında ise yapılan harcamaların rezervleri sihirli bir şekilde yeniden elde edemeyeceğine dikkat çekti. Türkiye’nin önündeki temel sorunların başında iç finansman gelmekte ve bu durum uluslararası bir ilişkiye, IMF programına başvurma gerekliliği doğurabilir.

Türkiye’nin finansal kriz riski, dış finansman ihtiyacının artmasından kaynaklanmaktadır. Artan kredi miktarı ithalatı artırırken ihracatı bastırmış, bu da ülkenin cari açığını artırmıştır. 2021 yılında 20 milyar doların altına düşen cari açığın 2023 yılında 60 milyar dolara yaklaşma ihtimali bulunmaktadır. Ticaret verilerinde ise açığın kapanacağına dair olumlu bir işaret bulunmamaktadır.

Dış açık, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye yatırım yapma isteğini sınırlamaktadır. Türkiye’nin döviz rezervleri kritik bir seviyede bulunmakta olup, önümüzdeki dönemde rezervlerin tükenmesi söz konusu olabilir. Türkiye’nin IMF’ye başvurma ihtimali de gündemdedir.

Sonuç olarak, Türkiye’nin dış finansman sorunları, rezervlerin azalması ve kullanılabilirlik durumu ile birlikte ele alınmalıdır. Türkiye’nin karşı karşıya olduğu ekonomik riskler dikkatle değerlendirilmeli ve çözüm yolları aranmalıdır. Türkiye’nin IMF’ye başvurması durumunda finansal istikrarın sağlanması ve ekonominin canlandırılması için adımlar atılabilir.