Türkiye’de Finansal Okuryazarlıkta Büyük İlerleme: Yüzde 75’e Yükseldi!

Türkiye’de Finansal Okuryazarlıkta Büyük İlerleme: Yüzde 75’e Yükseldi!

Finansal okuryazarlık konusunda Türkiye’de önemli bir artış yaşandı. Türkiye Finansal Okuryazarlık Araştırması’na göre, finansal bilgiye sahip bireylerin oranı yüzde 75’e yükseldi. Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü tarafından yapılan araştırmada, matematik işlem bilgisi, enflasyon ve risk algısı gibi konularda 10 soru soruldu ve minimum 7’sini doğru cevaplayanlar finansal okuryazarlık seviyesine ulaştı. Bu oranın 2017’de yüzde 70 iken, 2019’da yüzde 75’e yükselmesi olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. Bütçe yapma, para biriktirme ve finansal ürünlerin bilinirliğinde artış görülmesi, finansal okuryazarlık düzeyinin yükseldiğini göstermektedir.

Özellikle kadınların finansal okuryazarlık konusunda artan farkındalığı dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor. Araştırma sonuçlarına göre, kadınların bütçe yapma, bütçeye katkı sunma ve para biriktirme alışkanlıklarında artış görülmüştür. Ayrıca, kadınlardaki finansal okuryazarlık oranının yüzde 64’ten yüzde 70’e çıkması da sevindirici bir durumdur.

Finansal okuryazarlık seviyesindeki artışın tasarruf oranlarını da olumlu etkilediği görülmektedir. Araştırmaya katılanların para biriktirme alışkanlıklarında artış görülürken, bu durumun özellikle kadınlar nezdinde belirgin olduğu belirtilmiştir. Geleneksel yastıkaltı birikim yöntemlerinin tercih edilmesine rağmen, finans ve bankacılık sektörünün daha anlaşılabilir ürünler sunarak bireylerin bilinçli seçimler yapmalarına yardımcı olması gerekmektedir.

Araştırma sonuçları, Türkiye genelinde finansal bilgi düzeyinde ve hane bütçesi yapma oranlarında kayda değer bir artış olduğunu göstermektedir. Finansal okuryazarlık seviyesinin yükselmesiyle birlikte, bütçe yapma ve para biriktirme alışkanlıklarının artması olumlu bir gelişmedir. Bu durumun, özel sektör ve kamu kurumlarının yürüttüğü çalışmaların etkili olduğunu göstermesi önemlidir. Kadınlardaki finansal okuryazarlık oranındaki artışın dikkat çekici olmasının yanı sıra, tasarruf oranlarındaki artışın da olumlu bir ivme olduğu vurgulanmaktadır.