Türkiye Ekonomisinin Yerini Kaybetmesi: Etkileri ve Çözüm Önerileri

Türkiye Ekonomisinin Yerini Kaybetmesi: Etkileri ve Çözüm Önerileri

IMF ve Dünya Bankası’nın son verilerine göre, 2021 yılında Türkiye, en büyük ilk 20 ekonomi arasından çıkarak 21. sıraya geriledi. İlk 20 listesine ise İran yeni bir üye olarak katıldı. Ülkelerin ekonomik güçleri Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüklüğü ve kişi başına düşen GSYH ile ölçülmektedir. GSYH, belirli bir dönem içinde üretilen bütün malların o yıla ilişkin ortalama piyasa fiyatları üzerinden toplanmasıyla hesaplanmakta ve nüfusa bölünerek kişi başına GSYH elde edilmektedir.

Ekonomist Mahfi Eğilmez, 2015 ve 2021 yılları arasında Türkiye’nin ekonomik durumunu analiz ederek Türkiye’nin son yıllarda ciddi bir ivme kaybı yaşadığını ve kişi başına gelir açısından sıralamada gerilediğini belirtmektedir. Türkiye’nin, hem GSYH hem de kişi başına gelir sıralamasında yaşadığı düşüşün çarpıcı olduğunu ifade eden Eğilmez, Türkiye’nin ekonomik durumunun endişe verici olduğunu vurgulamaktadır.

Eğilmez, dünya genelinde ekonomik durumun kötüye gittiği yönündeki genel tezin doğru olmadığını belirtmektedir. Verilere göre İran’ın son yedi yılda ekonomisini üç katına çıkardığını belirten Eğilmez, Türkiye’nin ekonomik düşüşünün açık şekilde görüldüğünü ve İran ile kıyaslandığında Türkiye’nin ekonomik performansının zayıf olduğunu belirtmektedir. İran’ın GSYH’si konusunun tartışmalı olduğunu belirten Eğilmez, Türkiye’nin ekonomik durumunun İran’ınki ile kıyaslandığında daha sorunlu olduğuna dikkat çekmektedir.

Sonuç olarak, Türkiye’nin ekonomik durumu son yıllarda ciddi bir gerileme yaşamıştır ve 2021 yılında ilk 20 ekonomi arasından çıkarak 21. sıraya gerilemiştir. İran ise yeni bir üye olarak ilk 20 ekonomi arasına girmiştir. Ekonomik göstergeler göz önüne alındığında, Türkiye’nin ekonomik performansının zayıfladığı ve diğer ülkelere kıyasla gerilediği açıkça görülmektedir. Bu durum, ekonomi yönetimi açısından dikkate alınması gereken önemli bir sorundur ve ekonomideki olumsuz gidişatın durdurulması için gerekli politika adımlarının atılması gerekmektedir.