OPEC Fonu, Türkiye’ye 50 milyon dolarlık kredi sağlıyor

OPEC Fonu, Türkiye’ye 50 milyon dolarlık kredi sağlıyor

OPEC Fonu Uluslararası Kalkınma Fonu (OPEC Fund), Türkiye’ye tarım ve gıda üretim sektörlerini desteklemek amacıyla 50 milyon dolarlık bir kredi veriyor. Bu kredi özellikle Şubat 2023 depremlerinde etkilenen 11 şehri önceliklendiriyor. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) bu fonları küçük ve orta ölçekli işletmelere aktaracak ve felaketin etkilerini aşma çabalarını destekleyerek daha dirençli ve sürdürülebilir bir tarım sektörünü teşvik edecek.

OPEC Fonu Başkanı Abdulhamid Alkhalifa, “Tarım sektörü Türkiye’de ekonomik faaliyetler, istihdam ve ticaretin temel kaynağıdır. OPEC Fonu, TKYB aracılığıyla sektörün uzun vadeli sürdürülebilirliğini teşvik etmek ve özellikle deprem etkilenen illerde tarım işletmelerini güçlendirmek için finansman sağlamaktan memnuniyet duymaktadır. Türkiye ile işbirliğimizi genişletmeye ve ülkenin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunmaya hazırız.” dedi. TKYB Genel Müdürü İbrahim Öztop ise, “Bu anlaşma, bankamız ve Türkiye için bir ilktir ve Türkiye’nin tarım ve gıda üretim sektörlerinde sürdürülebilir kalkınmayı destekleme misyonumuzu daha da güçlendirmektedir. OPEC Fonu ile işbirliği sayesinde depremden etkilenen bölgelerimizin hızlı iyileşmesine ve ülke çapında tarım ve gıda üretim sektörlerinin gelişimine destek olmayı amaçlıyoruz.” şeklinde konuştu.

“Besin Güvenliği ve Dayanıklılık Projesi” olarak adlandırılan bu proje, İslam Kalkınma Bankası ve İslam Ticaret Finans Kurumu ile birlikte finanse ediliyor ve Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa gibi güneydoğu illerini önceliklendirerek şirketlere finansman sağlamayı amaçlıyor. Bu bölge ülkenin tarımsal gayri safi yurt içi hasılasının neredeyse yüzde 15’ini oluşturarak ülke için önem arz etmektedir. Ancak geçen yılın depremlerinden sonra birçok işletme altyapı hasarı, hayvan kaybı ve gıda tedarik zincirlerinde aksamalar yaşamıştır. BM Gıda ve Tarım Örgütü, bu hasarların Türkiye’nin tarım ve gıda ihracatının yüzde 20’sinden fazlasını etkileyeceğini tahmin etmektedir.

Proje, işletmelerin gıda sektöründe toparlanmasını ve gelecekteki şoklara, doğal afetlere ve iklim değişikliğine dayanıklılığını artırmasını sağlayacak fonlar sağlayacaktır. Uzun vadeli gıda değer zincirlerini, uygulamaları, üretimi, verimliliği, tedarik zinciri altyapısını ve pazar erişimini güçlendirerek güçlendirecektir.