FSU Merkezi, Küresel Sağlık Eşitsizlikleriyle Mücadele Etmek İçin Panamanın Araştırma Enstitüsü İle İttifak Kuruyor.

FSU Merkezi, Küresel Sağlık Eşitsizlikleriyle Mücadele Etmek İçin Panamanın Araştırma Enstitüsü İle İttifak Kuruyor.

Florida State Üniversitesi Sağlık Eşitliği Nüfus Bilimleri Merkezi (CPSHE), Panama Cumhuriyeti Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (INDICASAT-AIP) ile işbirliği yaparak küresel sağlık araştırmalarını ilerletme konusunda önemli bir adım atmıştır.
Akademik kuruluşlar, teknoloji şirketleri ve sivil toplum kuruluşları için bir merkez olan City of Knowledge, FSU’nun Panama şubesi de dahil olmak üzere birçok organizasyona ev sahipliği yapmaktadır.
Bu işbirliği, nüfus bilimlerini ilerletme ve sağlık eşitliğini artırma konusundaki özverili çalışmalarıyla tanınan CPSHE liderlik yeteneklerini ve Panama’daki bilimsel araştırma ve yüksek teknoloji alanında önde gelen bir kurum olan INDICASAT-AIP’i bir araya getirmektedir.
FSU Hemşirelik Fakültesi’nde bulunan CPSHE’dan üç araştırmacı, bir sonraki üç yıl boyunca INDICASAT-AIP ile yardımcı araştırmacı olarak atandı. Bu ilişkinin bir parçası olarak, CPSHE’nin kurucu direktörü Frankie Wong, yardımcı direktör Eugenia Millender ve asistan direktör Casey Xavier Hall, hibe başvurularında işbirliği yapacak, doktora öğrencilerini mentörlük yapacak, konferanslarda sunum yapacak ve liderlik araştırmalarında destek ve uzmanlık sağlayacaklar.
FSU Hemşirelik Fakültesi Dekanı Jing Wang, bu ortaklığın uluslararası işbirliğinin küresel sağlık eşitliği konusunda ilerlemeyi hızlandırabilecek bir örnek olduğunu belirtmiştir. Wang, “Her iki kurumun uzmanlığını birleştirerek, Panama ve ötesindeki insanların hayatlarında gerçek bir fark yaratabiliriz” şeklinde konuşmuştur. Bu proje, Afro-Panamalı topluluklardaki sağlık eşitsizliklerini ele alabilecek ve toplumsal katılım ve sosyal adaleti önceliklendiren gelecekteki araştırma girişimleri için model olabilecek bir potansiyele sahiptir. CPSHE’nin bu çığır açan işbirliğinde oynadığı liderlik rolünden son derece gurur duyduğunu vurgulamıştır.
CPSHE ve INDICASAT-AIP, Panama’da yürütülen araştırmaların türünü çeşitlendirmeyi ve Afro-Panamalı nüfusu içeren daha fazla topluluk tabanlı çalışmaya katılarak sağlık eşitsizliklerini ve nüfusun bilim ve sağlık hizmetleri konusundaki güven sorunlarını ele almayı hedeflemektedirler. Bu işbirliği, sağlık eşitliği alanında araştırma ilerletme ve uluslararası işbirliklerin geliştirilmesine ortak bir taahhüdü vurgulamaktadır.
Dikkat çekici bir şekilde, bu işbirliği, Panamalı Kara/Afrikalı Amerikalı topluluğun karşılaştığı zorluklarla Amerika kökenli Karadevliler topluluklarının Panama’da yaşadığı sağlık eşitsizliklerine paralellik çekmektedir. Panama, özellikle geleneksel olarak Kara nüfuslu olan Kolonya kentinde, Amerika kıtaları arasında en eşitsiz ikinci ülke olarak sıralanmaktadır. Britton, bu sorunları bilim aracılığıyla ele almanın önemini vurgulayarak, kamu politikası geliştirme süreçlerini etkileyebilecek veriler üretmeye odaklanmanın ve kökleşmiş sosyal yapıları yıkmak anlamında önemli olduğunu belirtmiştir.
INDICASAT, ICGES ve SENADAP ile yapılan bu işbirliği, global sağlık araştırmaları ve işbirliği konusundaki taahhütlerinde önemli bir adım olarak gösterilmektedir. Bu güçlerin ve kaynakların birleştirilmesiyle, küresel sağlık sonuçları üzerinde kalıcı bir etki yaratılabileceği öngörülmektedir.